fredag 3. juni 2011

Jemen: Hva må gjøres?

Vi har i dag igjen ei gjestespalte i bloggen, med spørsmål om kva verdssamfunnet kan gjere. Skribentar er norske Eirik Hovden og jemenske Mohammed al-Haroni, stipendiatar i hhv. Bergen og Tromsø:

"Dagens situasjon er fortvilende. Demonstrasjonene og de folkelige kravene om forandring drukner i nyhetene om kamper i de nordlige bydelene av Sanaa, og av nyheter om AQAP som på et mistenkelig passende tidspunkt, viser muskler i kyst-byen Zinjubar nær Aden.

Kampene i Sanaa foregår mellom lederne for Hashid-stammene (altså al-Ahmar-familien) og spesialstyrkene til president Salih. Flere av ministeriene i denne delen av byen er satt ut av funksjon og spesielt innenriksministeriet med sin viktige rolle i sikkerhetsapparatet, er symbolsk viktig i disse kampene. Mener al-Ahmar-familien at de kan ta over staten? Mest sannsynlig er det at det er snakk om å vise muskler, slik at et evt framtidig politisk kompromiss vil sikre dem en solid posisjon i en ny regjering/styrefom. Mens kampene pågår, meldes det om minimalt med elektrisitet, gass, diesel og også vann har blitt svært dyrt. De humanitære konsekvensene øker raskt for de mange fattige.

Hvor lenge har Salih råd til å drive dette? Tyder det på at han har mer støtte enn antatt? Har han fortsatt støtte fra deler av den amerikanske og den saudiske administrasjonen på tross av fordømmende uttalelser? Hva mener Russland og Kina? Hva burde vi (Norge?) gjøre? Hva kan vi gjøre?

Kravene til organisasjonen av demonstranter  er legitime nok, ingen tvil om det (en av disse organisasjonene er The Coordinating Council of the Youth Revolution of Change (CCYRC)). Det moralsk riktige av en fredsnasjon vil være i det minste å vise en eller annen form for symbolsk støtte for disse kravene. Så langt har ikke Norge noe spesielt posisjon. Andre stater, USA og EU, sier lite mer enn av Salih ”bør” gå. Men så langt er det ingen som er villige til å sette makt bak kravene. Er det i det hele tatt mulig å gjøre dette? Demonstrantene foreslår å fryse kontoene hans. Praktisk sett er det relativt enkelt.

Kan FN gjøre noe som helst dersom store land som Russland fortsatt ser på dagens konflikt som et indre anliggende? FN og NATO er helt sikkert ikke interessert i et nytt Libya, spesielt ikke i et fjelland som Jemen der alle har våpen.

Realistisk sett vet vi fra de foregående tiårene at jemenittisk politikk er dominert av de militært sterke stammene i nord, og av Saudi-Arabias sterke regionale rolle. Disse to aktørene er ikke interessert i liberalt demokrati, enkelt og greit. Enhver realistisk løsning må ta hensyn til dette, altså en form for kompromiss. Hvis ikke, vil nye voldelige konflikter fortsette.

Hvor stor støtte Salih fortsatt har, fra stater eller deler av stater, er et sentralt punkt: Dersom han fortsatt har støtte, så hjelper andre strategier lite. Er han fortsatt personifiseringen av amerikanernes anti-terror strategi? Har han støtte fra Saudi? Dette framstår ikke som klart akkurat nå. Men det er avgjørende å vite for mulige strategier.

En ting er helt krystallklart: Etter hvert som den humanitære situasjonen forverrer seg, så må hovedfokuset ligge her og det må ikke glemmes. Disse utfordringene må løses på mest mulig pragmatisk måte for rask effekt, og løsninger må nødvendigvis forhandles fram med lokale eliter og de må utføres før en evt politisk løsning på statsnivå. Her kan Norge hjelpe, bla gjennom FN.

Om Norge og Vesten ikke støtter demonstrantenes krav til demokrati på andre måter enn vage uttalelser om at Salih bør gå, så er det lett å forstå at demonstrantene føler seg sviktet. De anklager oss allerede for dobbeltstandard, at demokrati bare gjelder når det passer oss selv og at vestens tilgang på oljen i Saudi er viktigere enn såkalte liberale demokratiske verdier. Det er godt mulig vi kan leve med å bli oppfattet som pragmatiske i slike spørsmål. Men det blir i liten grad diskutert i media.

Det ser ut til at problemene i Jemen og på den Arabiske Halvøy generelt, framstår som for kompliserte til å selges som mediaprodukter, det er ingen skurk og ingen helt, slik opprøret i Egypt var lett å framstille som. Men det vi mangler nå er helt fundamental nyhetsdekning. Hva må de fattige gjennomgå disse dagene? Hva tenkes i Washington? Har Saudi en plan? Hva tenker ulike politiske partier i Norge? Hvor er media når demonstranter blir skutt ned og uskyldige rammes? Bør Norge ta stilling? Uten bedre dekning kan det ikke bli noen debatt. Det blir ikke en ”sak”.

Eirik Hovden, Mohammed al-Haroni"

4 kommentarer:

Anonym sa...

Eg vil ikkje påstå at den pågåande konflikten i Jemen er særleg komplisert. Det at det ikkje finst ein skurk og ein helt er greitt nok (for me snakkar om kampane mellom al-Ahmar og Saleh no, sant? Det er jo rimeleg enkelt å finne skurkane og heltane dersom ein siktar til demonstrantane sin kamp for å velte Saleh frå makta), men særleg meir enn det er det ikkje. Det er ein maktkamp som pågår rimeleg uavhengig av demonstrantane ved universitetsområdet, mellom to viktige maktpersonar (og deira tilhøyrande hærar, stammer og klanar). Det skriv de vel eigentleg sjølv òg når de seier "[m]est sannsynlig er det at det er snakk om å vise muskler, slik at et evt framtidig politisk kompromiss vil sikre dem en solid posisjon i en ny regjering/styrefom." Eg trur det heller har med generell interesse å gjere. Jemen har aldri hatt ein "posisjon" i den norske offentlegheita, diverre. Og det er fælt å seie det, men eg ser ingen grunn til at det norske folk skal vere veldig interesserte i Jemen. Dei -bør- vere det, misforstå meg rett, men realiteten er noko heilt anna. Uansett korleis oppsettet på konflikten i Jemen hadde vore, så hadde det vore ekstremt vanskeleg å selje. Berre sjå på korleis det var før desse to siste vekene. Då var det jo eit rimeleg likt scenario som i Egypt (dog meir saktegåande, men norsk media har -aldri- vore interessert). Demonstrantar som troppa opp i gatene kvar einaste dag, og krevde Saleh sin avgang. Kanskje Tahrir var den store skilnaden? Saleh var smart då han okkuperte den før demonstrantane fekk fotfeste der. Men trass i dette, så var norsk offentlegheit frykteleg lite interessert i Jemen. Så det er nok Jemen, ikkje konflikten, beklagelegvis.

Det eg ser på som bekymringsverdig er det same som de tek opp. Nemleg den humanitære situasjonen. Det er då ekstra skremmande å sjå at nesten kvar einaste NGO evakuerer Sana'a i stor stil i desse dagar. Og når ein veit kor trøblete det er å skaffe nye visum i desse dagar, så er ikkje det ei bra utvikling (derimot er det enkelt å returnere til Jemen att dersom ein har papira i orden). Som de seier, så vil lokale aktørar måtte spele ei svært viktig rolle. Dette kan faktisk verte ganske langvarig. Her er det mange ting som spelar inn, men pengene er nok det viktigaste.

Kor mykje han har att er dog svært vanskeleg å vite. Eg trur dog ikkje han er dum. Eg trur ikkje han vil risikere eit storåtak utan nødvendig back-up (våpen, pengar). Akkurat no er han berre "med på leiken", slik eg ser det. Og det er ein leik han gjerne kan tape. Som me har sett, har han mista mange bygningar i løpet av den siste tida. Han har stort sett vore i stand til å ta dei tilbake etter ei stund, men det er stort sett eit jamnt løp til no. Som sagt, eg trur ikkje han tør gjere mykje meir utav det før han er hundre prosent sikker på at han har dei nødvendige midlane til å backe det opp over lengre tid. Og det er godt mogleg at han ikkje har det no.

Legg forresten merke til at i dag kom dei fyrste sterke reaksjonane frå USA. Hyklerisk tidspunkt. Dei turte altså ikkje gjere det før Saleh sin motstand gjorde eit valdeleg mottrekk. Heilt utruleg. Kor var denne (så sterke) reaksjonen då Saleh brant og drap over femti (!) fredelege demonstrantar i Taiz forrige veke? Og at dei framleis held seg til GCC-initiativet er ekstremt pinleg. Det minnar litt om sneversynet dei har i Israel-Palestina-konflikten, så det er kanskje ikkje så overraskande?

Det endar vel med at Saudi-Arabia "ordnar" opp, og støttar Islah-partiet i det "nye" systemet. Islah har sjølvklart svært liten legitimitet blant studentane ute ved universitetet, men kven bryr seg vel med dei som starta heile denne revolusjonen...? Utan å inkludere denne gruppa i forhandlingane, vil ein ikkje kome vidare. Eg er overbevist om at dei vil halde fram med sine gatedemonstrasjonar dersom dei kjenner seg overkøyrde ved ei eventuell maktoverføring etter Saleh.

Eirik Hovden sa...

Kommentarene er under er bare mine (Eirik Hovden)

Til Anonym,

Takk for mange gode og utfyllende kommentarer, også ved tidligere innlegg om Jemen på denne bloggen. Setter stor pris på at det blir noe som ligner på debatt om Jemen.

Først må jeg si at angrepet på presidentpalasset kom minutter etter at vi hadde lagt ut dette innlegget, og at gårsdagen ble plutselig mye mer dramatisk enn den var da innegget ble skrevet. Fortsatt venter vi på å forstå nøyaktig hva som skjedde i går og hva det evt vil bety.

Jemen er mye mer komplisert å framstille i media enn for eksempel konflikten i Egypt var det fordi det er flere typer "opprørere" som bare har delvis overlappende mål. Det er også en sterkere komponent av AQAP i bildet, noe som gjør at arbeidet Salih har utført for amerikanerne og for "oss" gjør at han ikke blir fullt så fort framstilt som "skurk" som for eks i framstilingen av Mubaraks avgang (selvfølgelig er ikke problemene i Egypt løst av den grunn, nå snakker jeg om mediabildet og framstillingen av "riktig" og "feil" side i konflikten). Jeg tror konflikten nettopp hadde vært lettere å selge dersom "oppsettet" (som du skriver) hadde vært annerledes. Men dette kan vi lett få svar på ved å spørre en erfaren journalist eller mediaviter. (Anyone?) Som du påpeker, er Salih en smarting i PR. Det at han lagde motdemonstrasjoner og tok Tahrir-plassen veldig raskt som du skriver, er bare ett eksempel på dette i Salihs lange karriere.

For å sette det veldig på spissen: Om media aldri vil fokusere på annet enn det folk er interessert i, da har vi et problem. Og ikke minst, det er et enda større problem for folk i Jemen, det er de som må ta konsekvensene av vår tilbakeholdenhet, og på lang sikt mener jeg det kan bli et problem også for Vesten, pga Jemens strategiske plassering. Saudi-Arabia sin rolle i alt dette er helt sentral (noe som kommer altfor lite fram), og mangelen på en kritisk mediadekning og politisk debatt om vårt forhold til Saudi-Arabia er slående, bare så det er sagt at det ikke bare handler "Jemen".

Kommentar til det du skriver om Islah: al-Ahmar-familen (og mange andre stammeledere i nord) har et nært forhold til Saudi-Arabia. Disse er interessert i å beholde et fragmentert stammestyre i sine områder (stammestyre=klassisk mafia(?)) . Riktig nok var Abdallah al-Ahmar sentral i Islah, men Islah er ingen koherent enhet og mange av de mer moderate islamistene i Islah vil ha andre og mer siviliserte ambisjoner enn et stammestyre. Islah-partiet er altså ikke en samlet, stabil aktør som Saudi kan komme til å støtte som en løsning på dette. Deres støtte er nok mye mer person- og nettverksorientert.

Bare en liten detalj til slutt: Når det gjelder det som skjer i Ta'izz er det merkverdig at staten (les: sikkerhetsapparatet) fortsatt undertrykker demonstranter i byene som Ta'izz, ibb og Hudayda, når Salih selv bare kontrollerer deler av Sanaa. Dette bare viser hvor vanskelig det er å framstille hvem denne staten til Salih faktisk består av på regionalt og lokalt nivå og hvor mye makt han faktisk fortsatt har.

Eirik Hovden

Anonym sa...

Eg er heilt einig med deg dersom me pratar om heile Jemen. Min kommentar gjekk på dei to siste vekene med kampar. Der er det rimeleg rett fram. Altså, Saleh og al-Ahmar som konkurrerer seg imellom. Men ja, ei forståing av Jemen som ei heilheit er utruleg vanskeleg å selje til eit publikum. Ingen tvil. Men eg trur altså òg at Jemen er vanskeleg å selje uansett. Diverre. Det bør på ingen måte vere slik, men det er slik.

Men til dømes bak demonstrasjonane i Egypt låg det òg meir kompliserte saker til grunn enn "Mubarak er dum!". Tenk på arbeidarspørsmålet til dømes (ikkje veldig komplisert, men likevel ein ting som nesten ikkje vart nemnd). Likevel klarte ein å selje Egypt-opprøret ganske lett. Tahrir hadde påverknad på dette - men eg trur det faktum at det var Egypt var det som var viktigast. Egypt som "alle" har eit forhold til; som "alle" har vore på ferie i; som var/er USA sin viktigaste partner i deira MØNA-politikk (Israel er sjølvklart eit eige kapittel); som ligg midt i smørauga i Midtausten, og generelt sett er ein viktig (den viktigaste?) aktør. Jemen er diverre det motsatte av Egypt på alle desse punkta. Okei, Saleh har vore ein god og viktig ven for USA, men det er ikkje eit forhold som kjem fram i lyset i stor grad (det skal amerikanarane vere takksame for forresten). Men elles er Jemen eit land som ligg i yttergrensa for kva nordmenn giddar å fylgje med på. Og særleg når demonstrantane har vore så fredelege som dei har vore.

Og ditt satt-på-spissen-sitat er nok diverre røynda. Og me -har- eit problem. Og ja, jemenittane lider under dette problemet. Så eg vil påstå at me allereie er der. Folk er ikkje interesserte i Jemen, og mediedekninga fylgjer deretter. Det er grusomt, men eg trur det er sant. Men veldig einig, det hadde vore morosamt å fått eit innspel frå ein mediekommentator med kjennskap til Jemen.

Når det kjem til Islah, så er dei framleis den største opposisjonskrafta. Om dei er samkøyrde eller ikkje, tykkjer eg kjem litt på sida. Størst er dei like fullt. Saudi-Arabia ynskjer definitivt eit fragmentert stammestyre dei kan kontrollere gjennom ein ven i Sana'a, MEN dei ynskjer definitivt òg stabilitet, a la Saleh. Den lange grensa og Jemen sin lange kyst er veldig viktig for dei å halde trygg og stabil. Og viss då al-Ahmar (med Hamid i Islah-spissen (som til no har haldt seg smart i bakgrunnen)) og eventuelt Ali Mohsen kan stille seg bak eit slikt tilbod, så trur eg Saudi-Arabia vil støtte det hundre prosent. Iallfall vil dei godta det som eit veldig bra utgangspunkt. Trur eg :) Eg vil for øvrig påpeike at eg ikkje trur på noko Islah-styre slik som Mo2tamar-styret til Saleh har vore. Ikkje i det heile. Berre at Islah vil kunne fungere som ein stabil (les: "stabil") nok institusjon etter fire månader med uro og protestar. Mo2tamar vil nok òg (anten under Mo2tamar-fana eller som "uavhengige" enkeltpersonar) vere med å styre framtidas Jemen. Noko anna ser eg på som rart. Saudi-Arabia vil sjølvklart ikkje ha problem med dette heller.

Spanande tider.

Eirik Hovden sa...

Gode poeng, Anonym!

En oppdatering på min siste "detalj" i forrige kommentar: For tre timer siden meldte Al-Jazeera sin live-blog om at politiet og sikkerhetsstyrkene har trukket seg ut av byen Ta'izz. Dette var konfirmert av regjeringsparitets talsmann. Demonstrantene har i så fall vunnet en viktig by og en viktig seier.

Eirik Hovden