onsdag 23. februar 2011

Libya: Eit splitta land

Her er ein kronikk med litt historisk bakgrunn på aust og vest i Libya. Den skal komme på papir i morgon:


"Eit splitta land"


Av nytt i løpet av dagen, har sikkert fleire fått med seg (og det kjem vel i nyheitene) at fleire journalistar nå har komme inn i Cyrenaica og bekrefter at regionen, også landsbygda (dvs. vegane dei har reist) ser ut til å vere "frigjort", altså styrt av opprøret. Folk der går elles til sine vanlige syslar. Det er oppretta noe som kallar seg ei regjering "for heile Libya", men det er ikkje klart kven dei er eller kor mye dei representerer. 

I vest veit vi altså mindre, men Tripoli ser ut til å vere under regimets kontroll i dag. Ein journalist sa regimet hadde sendt rapport om at dei hadde "gjenerobra fleire byar", men den einaste som var namngitt var Sabrata, som ligg vest for Tripoli. Om så er, så hadde dei altså mista kontrollen der før. Men eg har ikkje sett dette rapportert i noen medier eg har foran meg.

Journalistane i aust har møtt offiserar / hærstyrker som seier dei har desertert, det er ikkje vidare meldingar om noe liknande i vest.

Men mye av dette blir jo oppdatert i nyheitene, så ein får berre følge med.

Ingen kommentarer: